The cool down is common to all levels of programmes and aims to stretch out the body after the intensity of Māori Movement.

Te Reo Māori – Māori Language
kei raro = get down
kei raro kuri = down dog
pai rawa atu tērā = that is very good
hā ki roto = breathe in
hā ki waho = breathe out
whakatau tinana = prepare the body
Hawaiki Tū = haka theatre performance group
whakanuia = celebrate/ honour